Kirkebladet er på nettet
- læs det her -

Skærtorsdag

Det sidste måltid med disciplene

Skærtorsdag mindes vi bl.a. det sidst måltid, som Jesus holdt med sine disciple - også kaldet indstiftelsen af nadveren. Nadver betyder egentlig blot aftensmad på gammelt dansk. Nadverritualet i folkekirken er en gentagelse af dette sidste måltid, og skal minde os om at vi alle kan optage Jesus i os, hvis vi vil. Samtidig er det en stærk symbolsk markering af det kristne fælleskab.
 
Skærtorsdag har både mørke og lys i sig. Til mørket hører, at Jesus blev forrådt af Judas og svigtet af disciplene. Til lyset hører, at det er dagen for nadverens indstiftelse. Skær i skærtorsdag betyder ren og viser hen til, at Jesus på den dag vaskede disciplenes fødder.
 
Kilde: "Kirkegang for begyndere, Roskilde stift"
Den Danske Folkekirke i Stenlille og Stenmagle sogne - Sognepræst Maria Hjort - Tlf. 5780 4054