Gudstjenester / Forklaring til kirkeåret / Allehelgensdag

 

Kirkebladet er på nettet
- læs det her -

Allehelgensdag

Til minde om de døde

Allehelgen bruges ofte i dag til at mindes dem, vi har mistet i årets løb. Det gøres ved en speciel gudstjeneste, hvor man fokuserer på dem, vi har mistet og den kærlighed, vi har fået fra dem.
 
Fejringen af Allehelgensdag (den 1. november) og Alle Sjæles dag (den 2. november) hører til nogle af kirkens ældste fester. De gamle traditioner var bygget op omkring en aftengudstjeneste, hvor der fandt en forbøn sted for alle de døde og levende, hvorefter menigheden gik i procession ud på deres kæres grave og ofrede mad (brød) samt tændte lys på gravene. Et vigtigt led i dette var desuden den stadige klokkeringning. Fejringen af Allehelgensdag var imidlertid en af de skikke, som reformationen slog ned på med sin kritik af helgendyrkelsen. I det meste af Nordeuropa forsvandt de gamle skikke derfor. Fejringen af Alle Sjæles dag blev således afskaffet allerede i 1500-årene, mens dog Allehelgensdag blev fastholdt som helligdag indtil 1770. Derefter flyttedes fejringen heraf til den 1. søndag i november.
 

Halloween

Halloween, hvis egentlige dato er 1. november, er den amerikanske udgave af Alle Helgen. I de sidste år er den også kommet på mode i Danmark. Halloween fejres aftnen inden selve dagen, dvs. den 31. oktober om aftenen. Halloween er en aften og nat, hvor man „kalder trolden ved navn". Her kalder man alle onder magter frem, men i karikeret udgave, så det bliver tydeligt, at de ikke bør have magt. Her er formålet at gøre grin med døden og alle onde magter, så de mister deres magt. Det onde skal have det modsatte af respekt. Der festes og larmes og tændes lys, så det onde bliver bange. Jo grimmere og mere grelle kostumerne og udtryksformerne er, jo bedre. Denne aften skal ondt bekæmpes med ondt - det onde skal blive bange for sig selv ved at konfronteres med de grufulde kostumer. De mest udbredte Halloweentraditioner er fremstilling af græskarlygter samt udklædning i heksekostume og selvlysende skeletter, flagermus og edderkopper.
 
Kilde: "Kirkegang for begyndere, Roskilde stift"
Den Danske Folkekirke i Stenlille og Stenmagle sogne - Sognepræst Maria Hjort - Tlf. 5780 4054