Gudstjenester / Vi samler ind

 

Kirkebladet er på nettet
- læs det her -

Vi samler ind

Når man lægger penge i kirkebøsserne i Stenlille og Stenmagle kirker sender vi dem videre til organisationerne beskrevet herunder.

JANUAR - FEBRUAR - MARTS

Børns Vilkår

Børns Vilkår en privat, humanitær organisation, der i 30 år har arbejdet for alle børn i Danmark, men med en særlig indsats for de børn, som har det svært. Målet er at sørge for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for og sikre børns ret til en god barndom og et godt liv.

APRIL - MAJ - JUNI

Læger Uden Grænser

Læger uden Grænser er en humanitær organisation, der sender medicinsk personale ud til kriser - ofte hvor andre organisationer ikke kommer, og ofte hurtigere end andre kan gøre det. Médecins Sans Frontières er en organisation, som uden nogen form for diskrimination med hensyn til race, religion, tro eller politisk tilhørsforhold hjælper befolkninger i nød, ofre for menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer og ofre for krigshandlinger. Médecins Sans Frontières er en fuldstændig neutral og upartisk organisation, som i henhold til den universelle medicinske etik og retten til humanitær hjælp kræver fuld og uhindret frihed til at udføre sit arbejde.

Juli-August-September

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær er en privat, social hjælpeorganisation tilknyttet Den danske Folkekirke. Kirkens Korshær har sit virkeområde blandt samfundets mest marginaliserede og udstødte grupper, narkomaner, psykisk syge, alkoholikere og hjemløse etc. Kirkens Korshærs arbejde omfatter drift af varmestuer, natvarmestuer, herberger, bofællesskaber, byarbejde, fængselsarbejde, behandlingsarbejde for narkomaner og belastede familier, Sct. Nicolai Tjenesten og Mariatjenesten.

OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER

folkekirkens Nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp er en kirkelig og folkelig hjælpeorganisation med baggrund i Den danske Folkekirke og i det økumeniske (fælleskirkelige) samarbejde. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med på tre hovedområder: med nødhjælp i katastrofesituationer, med at hjælpe fattige og udstødte i u-landene til at opnå langsigtet udvikling og med at oplyse om nødens årsag. Derudover har Folkekirkens Nødhjælp mulighed for at gå ind med varehjælp og med personalebistand.
Den Danske Folkekirke i Stenlille og Stenmagle sogne - Sognepræst Maria Hjort - Tlf. 5780 4054