Kirkebladet er på nettet
- læs det her -

Hvad gør jeg?

Grundlovens § 4 sammen med § 66 er folkekirkens grundlag, og grundloven fastlægger hermed, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke, og at kirken understøttes af staten.
Fundamentet for den lokale menigheds aktiviteter - kirkens opgave - er således, at forkynde Kristus som menneskets og verdens frelser. Således er enhver lokal kirke og menighed en del af, hvad den apostolske trosbekendelse kalder "den hellige almindelige kirke".
 
Helt overordnet er kirkens opgaver delt mellem det gejstlige og pastorale ansvar, som ligger hos sognepræsten, og ansvaret for økonomi, personale og bygninger, som ligger hos menighedsrådet. I virkelighedens verden er der tale om et tæt samspil i mange situationer.
 
Samspillet mellem kirkens primære opgave, der udøves af sognepræsten, og det folkevalgte råd er med andre ord, at rådet skaber gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet gennem gudstjeneste, undervisning, sjælesorg og diakoni.
 
I tilslutning til forkyndelsen varetager din sognekirke en række myndighedsopgaver.
I kort form er sognekirkens vigtigste opgaver:
  • gudstjeneste og sjælesorg
  • fødselsregistrering
  • administration af navneloven
  • dåb
  • medlemskab af folkekirken
  • konfirmationsforberedelse og konfirmation
  • vielse og velsignelse
  • forhold omkring dødsfald og begravelse/bisættelse
  • kirke- og kirkegårdsadministration.
Den Danske Folkekirke i Stenlille og Stenmagle sogne - Sognepræst Maria Hjort - Tlf. 5780 4054