Hvad gør jeg? / Ved fødsel og dåb/navngivning

 

Kirkebladet er på nettet
- læs det her -

Ved fødsel og dåb/navngivning

Forældre behøver normalt ikke at anmelde fødsel, da dette gøres af jordemor. Kun i de tilfælde, hvor ingen jordemor har medvirket ved fødslen, skal forældre indsende fødselsanmeldelse til kirkekontoret. Formular findes på www.personregistrering.dk.

Forældre, der ikke er gift, og som ønsker fælles forældremyndighed, skal inden 14 dage efter barnets fødsel indsende en Omsorgs- og ansvarserklæring.Dette gøres via www.borger.dk.

De fleste bliver i dag døbt som små, før de er et halvt år gammel, da denne dato er det juridiske skæringspunkt for navngivelsen. Navngivningen fejres da også ved dåben. Tidspunktet aftales med præsten, og det oplyses samtidig hvad barnet skal hedde, samt navne og adresser på de, der skal være faddere. Der skal være mindst 3 faddere inklusive gudmoder eller gudfar og højst fem. En af forældrene kan godt stå anført som fadder. Dåben sker normalt i forbindelse med den almindelige gudstjeneste.

Hvis man ikke ønsker barnet døbt, skal der søges om navngivning inden barnet er 6 måneder. Dette gøres via www.borger.dk.
Den Danske Folkekirke i Stenlille og Stenmagle sogne - Sognepræst Maria Hjort - Tlf. 5780 4054