Børn og unge / Minikonfirmander / Hvad er minikonfirmander?

 

Kirkebladet er på nettet
- læs det her -

Hvad er minikonfirmander?

Minikonfirmander er et gratis tilbud fra kirken til børn på 3. klassetrin. Det strækker sig over 5 eftermiddage efter skoletid, og foregår i sognegården i Stenlille - med små afstikkere op til kirken. Børnene hentes på skolen og hentes af deres forældre eller hvad der nu aftales.

Ungerne leger, ser film, ser kirketårnet og kirkegården, spiser madder og drikker saftevand, synger, holder andagter, laver kikkasser og meget mere. Det hele ender med en kæmpe børnegudstjeneste, hvor forældre, søskende, bedsteforældre, gudmor og faddere naturligvis er særdeles velkomne.
 

Hvorfor minikonfirmand?

Som forældre kan det være svært at få taget hul på opgaven at fortælle sine børn om kristendom og kirke. Den opgave vil kirken gerne hjælpe jer med. Vi tager fat på spørgsmål som liv og død, etik og moral, tro, håb og kærlighed og noget om Gud, da den religiøse side af livet er lige så vigtig som det at spise og drikke. I en flerkulturel og -religiøs tid er det vigtigere end nogen sinde, at kunne formulere hvad man tror på. Muslimer spørger: »hvad tror I kristne på?« Børnene især vil møde de mange spørgsmål fra kammerater med en anden tro: Hvorfor faster kristne ikke? Hvorfor holder I påske? Hvorfor spiser I svinekød, når der står i Bibelen, at man ikke må? Beder I aldrig til Gud? Det er svært at svare, hvis man intet ved. Af erfaring ved vi også, at børn gerne vil lære at bede til Gud og ikke altid synes, at de kan tale med deres forældre om hvordan. Denne blufærdighed forsøger vi sammen at overvinde, da bøn kan være en stor tryghed i en urolig verden.
Den Danske Folkekirke i Stenlille og Stenmagle sogne - Sognepræst Maria Hjort - Tlf. 5780 4054