Hvad gør jeg? / Ved vielse/bryllup

 

Kirkebladet er på nettet
- læs det her -

Vielse

Vielse

Dato og tidspunkt for vielsen aftales med præsten.
Herefter henvender man sig til folkeregisteret i bopælskommunen for at få udstedt en prøvelsesattest. Denne afleveres til præsten sammen med dåbsattester og evt. skilsmissepapirer. Der holdes et møde med præsten, hvor forløbet gennemgås, der vælges salmer, og det oplyses navn og adresser på to vidner til vielsen. Pyntning af kirken aftales med kirkens graver.

Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Et allerede indgået borgerligt ægteskab - en vielse på rådhuset eller lignende - kan blive velsignet i kirken efter et ritual, der på de fleste punkter ligner det kirkelige vielsesritual.
Dato og tidspunkt en sådan velsignelshandling aftales med præsten, der i så fald blot skal have en kopi af jeres vielsesattest. Pyntning af kirken aftales med kirkens graver.

Lidt om vielsens baggrund

Vielsen er for længst vandret ind i kirken. Engang foregik den i brudens eller brudgommens hjem. Det var fædrene, der gav de to unge til hinanden. Man kunne så vælge en tid efter at fejre vielsen i kirken. Det foregik ved slutningen af søndagens gudstjeneste i overværelse af sognet. På et senere stadie mødtes brud og brudgom uden for kirken, hvortil de var blevet fulgt under musik og sang. Bryllup betyder egentlig brudeløb.

Når den juridiske del: tilspørgsel og håndslag havde fundet sted, gik brudeparret forrest op ad kirkegulvet med deres følge bagefter. Ved alteret bad præsten da om Vorherres velsignelse. I dag er de to dele, den juridiske og den religiøse, smeltet sammen, sådan at både sammengivning, bøn og velsignelse finder sted i kirken helt oppe foran altret.

Det ritual vi kender i dag er en hybrid af flere traditioner, der kommer fra både England, Norge og Sverige. Det ældste træk under alle omskiftelserne er brudeparrets Ja-ord og håndslag, og det fortæller os at ægteskabet er en pagtsslutning mellem to med Vorherre som den tredje og forbindende instans. Præsten beder på brudeparrets og forsamlingens vegne om Guds velsignelse og hjælp.
Den Danske Folkekirke i Stenlille og Stenmagle sogne - Sognepræst Maria Hjort - Tlf. 5780 4054