Hvad gør jeg? / Ved begravelse/bisættelse

 

Kirkebladet er på nettet
- læs det her -

Begravelse/bisættelse

Når en person dør, skal det anmeldes til præsten i det sogn, hvor afdøde har bopæl. Anmeldelsen skal ske senest 2 dage efter dødsfaldet og kan foretages af de pårørende eller en bedemand.
Ved anmeldelsen vedlægges dødsattest, sygesikringsbevis og dåbs- eller navneattest. Var afdøde gift, skal også vielsesattesten og ægtefælles dåbs- eller navneattest vedlægges. Anmeldelse skal indeholde oplysning om afdøde skal bisættes eller begraves.

Er afdøde medlem af folkekirken skal en præst medvirke ved den kirkelige højtidelighed med mindre afdøde på anden måde klart har tilkendegivet, at det ikke er vedkommendes ønske. Afdødes pårørende aftaler en samtale med præsten, hvor man aftaler de nærmere detaljer omkring tilrettelæggelse af den kirkelige handling.

Oplysninger om erhvervelse og vedligeholdelse af gravsted fås ved henvendelse til kirkens graver.
Den Danske Folkekirke i Stenlille og Stenmagle sogne - Sognepræst Maria Hjort - Tlf. 5780 4054