Om kirkerne / Stenmagle kirkers præster

 

Kirkebladet er på nettet
- læs det her -

Præster i Stenmagle gennem tiderne

Kilde: Holger Jørgensen, Årbog For Historiske Samfund For Sorø Amt, bind 72 (1985).
Bragt her med forfatterens tilladelse
14..Oluf Lauridsen
14..Oluf Jensen
1471Ingver
1489-1489Jens Olsen
Smidt ud af gården af prioren p.g.a. manglende betaling af afgift. Byen lyst i band af biskoppen og løst igen af abbed Oluf Jyde.
1576-1584Christopher Svendesen
Dømt på livet for mord på sin første hustru.
1584-1600Peder Mortensen
1600-?Hans Jensen Stougaard
Hans navn står på prædikestolen.
-1625/26"Hr. Søren"
Et sted mellem 1615 og 1625. Nævnt sammen med Hans Møller, Stenmagle mølle. s.d. Kapellan?
1625-1639?Lauge Jacobsen Lintrup
1639-1669Vilhelm Daminanus Stendorph
1669-1685Damianus Vilhelmsen Stendorph (Søn af ovenstående)
1685-1722Anders Hansen Juul (eller Julius)
Gav en sølvkande til Stenmagle kirke. Hans gravsten ses i kirken. Årstallene passer ikke sammen. Anders Julius var præst i Stenmagle 1685-1728. På stenen i kirken står, at han var præst i Stenmagle i 43 år. Hans efterfølger, den sindssyge Joseph Laursen Aagaard var imidlertid præst fra 1722. Omtalte ligsten var oprindelig lavet af en præsteenke Anne Christensensdatter efter sin to præstemænd i 1629, men måske stammer stenen fra en anden kirke. Årstallene ikke.
1722-1741Joseph Laursen (eller Lauridsen) Aagaard
Sindssyg. Havde en medhjælper, Lefret Thode - "en gammel karl og skikkelig student", der blev afsat af biskoppen. Nicolaus Holmius, kapellan. Niels Chrystalsin, kapellan.
1741-1760?Søren Frederiksen Wiccardt
Uden interesse for sognet. Død i stor armod.
1749-1750Johannes Nicolaj Brorson (Kapellan?)
1753-1756Nicolai Nicolaisen Brorson (Kapellan? - Senere præst.)
Ca. 1755-1760Grüner
Kapellan. Årstallene er modstridende for disse kapellaner.
1760-1788Nicolai Nicolaisen Brorson
En svagelig mand. Jens Henrik Fischer, kapellan. Leerbeck, kapellan.
1788-1797Immanuel Lauritzen Walther
1797-1803Mads Bergenhammer Sommer
Tilintetgjorde kirkebogen 1775-97 i sindsforvirring.
1804-1827Jens Henrik Fischer
1828-1849Gottfred Henrik Bendtsen
1845-1863C.F.E. Lehn (Kapellan?)
1849-1863Georg Karl Theodor Francke, Dr. Phil.
Conrektor i Flensborg 1825-48. I 1848 måtte han flygte fra det hele.
1858-1863Johs. C.E. Clausen (Hjælpepræst)
1863-1878Henrik Christopher Hegelund Møller
1874-1878A.C.G. Thiel (Hjælpepræst.)
1879-1885Henning Jensen
1885-1914Eduard Mogens Nyeborg
1907-1910O.E. Madsen (Hjælpepræst)
1910-1914J.J. Smith-Petersen (Hjælpepræst)
1914-1934Filip Beck
Søn af Vilhelm Beck. Filip Beck var fuldmægtig hos formanden i Indre Mission.
1935-1959Aage Buckhave
1959-1976Frede Dalby Petersen
1976-1986Erik Christian Reynold
1986-2003Kirsten Marie Toft
2002-2004Christian Tetens (konstitueret)
2004Thomas Feddersen (barselsvikar)
2004-Maria Hjort
Den Danske Folkekirke i Stenlille og Stenmagle sogne - Sognepræst Maria Hjort - Tlf. 5780 4054