Kirkebladet er på nettet
- læs det her -

Kirkebladet

Kirkebladet udgives i fællesskab af Munke Bjergby, Kirke Flinterup, Stenlille og Stenmagle sogne (de fire sogne i den gamle Stenlille kommune), og udkommer 4 gange om året. Det omdeles til alle husstande i de fire sogne og kan hentes i kirkerne. Udebliver bladet, kontaktes Lokalbudet, tlf. 4068 0059.

Hvis man vil have noget i bladet kan man kontakte en fra bladudvalget, som også kan oplyse om tidsfrister m.m.:

 • Munke Bjergby
  Lisbet Jønson, Tlf.: 2288 5625, merlyn@live.dk

 • Kirke Flinterup
  Morten Carlsen

 • Stenlille
  Jørgen Bengaard, jorgen.bengaard@gmail.com, tlf. 5362 9690

 • Stenmagle
  Sebastian Adorján Dyhr (ansvarsh.), redaktoer.kirkeblad@gmail.com,tlf. 8625 1050

 • Tryk og grafisk arbejde
  Lemann Grafisk, Stenmagle · www.lemann.dk · tlf. 4068 0059
Den Danske Folkekirke i Stenlille og Stenmagle sogne - Sognepræst Maria Hjort - Tlf. 5780 4054