Børn og unge / Minikonfirmander

 

Kirkebladet er på nettet
- læs det her -

Minikonfirmander

Læs mere herom i november
I foråret 2018 gives tilbuddet til 3. klasse på Stenlille skole og varetages af sognepræsterne Maria Hjort og Kirsten Fogsgaard samt en ekstern underviser.
 
4 gange i alt à 3 timer + en spaghetti gudstjeneste. Vi skal sammen være kreative, lege, høre fortællinger, synge, spise sammen, se kirken og tårnet, gå på kirkegården og få viden om den kristne tro.
 
De to præster kommer i 3. klasserne med indbydelser i begyndelsen af april. Forløbet, som er en kombination af undervisning, leg, aktiviteter og gudstjeneste, løber over 4 gange. Vi skal se alle fire kirker og se deres forskellighed. Det er fra kl. 14.00 til kl. 17.00 hver gang, og begge præster samt frivillige medvirker med forplejning.  Den sidste gang afslutter vi med en spaghettigudstjeneste, hvor alle forældre kommer og deltager i kirken og til spisningen. Det er gratis at deltage, og går dit barn på en anden skole end Stenlille, skal du kontakte én af præsterne, hvis det ønsker at være minikonfirmand.
Den Danske Folkekirke i Stenlille og Stenmagle sogne - Sognepræst Maria Hjort - Tlf. 5780 4054