Kontakt / Sognepræst / Hvad laver en præst?

 

Kirkebladet er på nettet
- læs det her -

Hvad laver en præst?

Temaartikel fra kirkebladet september/oktober/november 2008

Ovenstående spørgsmål er ofte formuleret lidt anderledes: Hvad laver en præst egentlig?

»Arbejder I kun om søndagen?« - Mange spørger sådan --- ikke for at være uforskammede, men fordi man faktisk ikke ved, hvad præsten laver udover den ugentlige gudstjeneste. Adskillige præster er af deres konfirmander blevet konfronteret med dette spørgsmål --- idet konfirmanderne tilsyneladende ikke tænker på, at det også er et arbejde at undervise dem!

At være præst er på en gang et meget synligt arbejde - i og med præstens job handler om at kommunikere: at tale, samtale, skrive, møde mennesker.

Men det er også et usynligt arbejde, lidt ligesom et isbjerg: der er 9 gange så meget is under vandet.

Det, der er synligt ved præstens arbejde, er når vi har præstekjolen på. Så er der ingen, der er i tvivl. Præsten er på arbejde, hvad enten det nu er ved en gudstjeneste, ved dåb, bryllup eller begravelse. Men forud for disse kirkelige handlinger, som kan kaldes »toppen af isbjerget«, ligger der jo en lang række forberedelser – som altid tager længere tid end selve handlingen.

Gudstjenesten er ugens omdrejningspunkt. Vi holder gudstjenester i sognenes fire kirker hver søndag, med undtagelse af ferieperioder. Der kan desuden være særlige børnegudstjenester eller andre slags gudstjenester.

Samtaler med dåbsforældre, brudepar og pårørende lægger man som præst stor vægt på. Der skal f.eks. være god tid til at tale med pårørende, så de får fortalt det, de gerne vil . Det er vigtigt, at præsten er en god lytter. Det er ud fra denne samtale, dette møde med de pårørende, at præsten kan lave en prædiken til begravelsen – en prædiken med et indhold, der svarer til det menneske, vi tager afsked med og med forkyndelsen af det levende håb, vores tro giver os.

Efter begravelsen besøger vi så vidt muligt dem, der efterlader sig en ægtefælle, og vi besøger i det hele taget dem, der kontakter os for en samtale. Det kaldes sjælesorg, når nogen gerne vil tale med præsten under fire øjne. Vi har som præster tavshedspligt, og derfor kan man trygt henvende sig om alt til os. Ind i mellem er der ønske om at holde nadver, og det kan man sagtens derhjemme. Præsten har et »hjemmeberettelsessæt« med alt, hvad der hører til nadveren – og salmebogen bringer man altid med.

At tale indgående med dåbsforældre er vigtigt. Oftest er de usikre over for gudstjenesten og ritualet som sådan; vi gennemgår derfor gudstjenestens gang grundigt og taler naturligvis også om, hvad dåben betyder. Bryllupssamtaler er på samme vis præget af forventning og glæde og mange praktiske spørgsmål bliver afklaret. Mange af arbejdsugens timer går foran computeren, når der skal skrives prædikener og taler til de tjenester, der foregår i løbet af ugen. Forud for skriveprocessen er der naturligvis en del forberedelser: nærlæsning af søndagens tekst, lige som der skal være tid til at læse aviser og bøger, så vi fornyer os og følger med. Derfor prioriterer vi også at komme på kursus en til to gange om året, dels for at få fyldt på, men også for at møde kolleger og udveksle erfaringer.

Som præster har vi en del undervisnings- og oplysningsopgaver. I vores sogne er der 4 konfirmand-hold, som undervises hver uge. I år er der 70 konfirmander fordelt på de 4 hold.

Der tilbydes også minikonfirmandundervisning i et forløb på mellem 6-10 gange. Minikonfirmanderne går i 3. klasse. Den nære kontakt til skoler, børnehaver og forældre er vigtig for os, og der skal koordineres med undervisning og børnearrangementer. Der kan også være besøg i kirken af skoleklasser eller andre interesserede, og så står præsten naturligvis til rådighed.

Telefonen skal i øvrigt også passes; der er ofte mange opringninger i dagens løb, ja på alle tidspunkter. Ikke to dage er ens – ikke to uger ligner hinanden. Det er uvist, hvad der kommer af samtaler og møder og forberedelser varierer fra uge til uge. Der er dog altid en del papirarbejde, der skal ordnes, selv om sekretæren klarer det meste. Som kirkebogsførende sognepræster har vi dog det overordnede ansvar.

Vi har begge to menighedsråd, hvor vi som præster er medlemmer. Vi deltager i møder samt udvalgsarbejde til gavn for kirkens liv og vækst. Det er også naturligt, at præsten deltager i de forskellige arrangementer, som sognet afholder. Det kan være eftermiddagsmøder, sogneaftener, udflugter, koncerter, børneklub. I forbindelse med de forskellige arrangementer og aktiviteter er det vigtigt, at der bliver skrevet pressemeddelelser og lavet plakater. Det er også en side af præstens kommunikation tillige med kirkebladet, der er kirkens hilsen til alle i sognene.

Et godt samarbejde omkring kirken er utroligt vigtigt, og derfor er kontakt med graver/klokker, organist, kirkesanger, sekretær en del af dagligdagen. Et godt arbejdsteam er altafgørende for en kirkes gode »ånd«.

Så er der alle småtingene, der fylder i arbejdsugen: Der skal købes guf til fastelavn, og klister til juleklip, der skal bestilles smørrebrød og tjekkes togtider til foredragsholderen fra København.

Her er det kun en lille del af isbjerget, vi har fortalt om. Skal vi gøre vores arbejde op, så er der ingen tvivl om, at det er en stor glæde for os begge. At være præst er en livsform, hvor man kommer tæt på andre mennesker i sorg og glæde, smerte og lykke.

Og så vil vi slutte med at sige, at svaret på spørgsmålet i indledningen er: »Vi arbejder ikke kun om søndagen!«

Maria Hjort og Kirsten Fogsgaard

Den Danske Folkekirke i Stenlille og Stenmagle sogne - Sognepræst Maria Hjort - Tlf. 5780 4054