Kontakt / Kordegn / Hvad laver en kordegn?

 

Kirkebladet er på nettet
- læs det her -

Hvad laver en kordegn?

Temaartikel fra kirkebladet marts/april/maj 2008. I denne artikel har Maria Hjort talt med Annette Jørgensen, som er sekretær for sognepræsterne Kirsten Fogsgaard og Maria Hjort.

Hvorfor har præsten en sekretær? Har præsten ikke masser af tid til kontorarbejde?

Det er lidt forskelligt fra sogn til sogn. Præsten i de små sogne har ikke nogen sekretær, så de må selv klare alt papirarbejdet. Vores sogne er lidt større og har dermed flere indbyggere, så derfor har præsterne en sekretær til at klare papirarbejdet. På den måde kan de bedre passe deres præstegerning. Stillingen som præstesekretær er ikke en fuldtidsstilling, så derfor arbejder jeg hos andre præster i provstiet. Arbejdet er ikke meget forskelligt fra sted til sted, men der er jo altid noget, man laver det ene sted og ikke det andet.

Skal man have en speciel uddannelse for at være sekretær på et kirkekontor?

En præstesekretær skal have en grundlæggende uddannelse i ministerialbogsføring på EDB, da al registrering foregår på EDB. Ministerialbogen er det, som man i »gamle dage« kaldte kirkebogen, de håndskrevne protokoller, som blev ført i hånden i to eksemplarer.

Hvilke arbejdsopgaver har du som præstens sekretær?

Som præstens sekretær er der mange forskellige opgaver. Der er forskelligt forefaldende kontorarbejde, såsom at indrykke annoncer i områdets aviser om arrangementer og lignende. De helt grundlæggende arbejdsopgaver er dog følgende: Registrering af fødsler og dødsfald, vielser, navngivelse med for- mellemnavne og efternavn, navnelovgivning, registrering i DNK-person og administration. DNK står for »Den Ny Kirkebog« som står for overgang til elektronisk registrering. En del arbejde går med administration af den nye navnelov af 1. juli 2006, hvor vi har foretaget mange navneændringer. Især ville folk gerne have deres mellemnavn som efternavn, men det er efterhånden blevet lidt mindre, for nu koster det 430 kroner at ændre i sit navn. Arbejdet indebærer, at man kommer tæt på personfølsomme oplysninger, og derfor er arbejdet underlagt tavshedspligt, og man kan ikke lige komme op på kontoret for at kigge i de gamle kirkebøger. Der er helt faste regler for, hvad man kan få oplyst.

Prøv at beskrive en normal arbejdsdag på kontoret?

En arbejdsdag kan være meget forskellig fra dag til dag, men som regel består dagen i at tale i telefon, henvendelse fra borgere, kommune, andre præster og myndigheder. Nogle borgere møder personligt op på kontoret, enten for at anmelde en fødsel eller hvis de skal have foretaget en navneændring. Jeg får også henvendelser fra folk, som gerne vi lave slægtsforskning.

Hvad kan du godt lide ved dit arbejde?

Det er et meget spændende job, selvom det jo næsten er det samme man laver hver gang. Men der kommer hele tiden nye ting, man skal sætte sig ind i, og det er det, der gør det spændende.

Er der specielle sæsonbetonede opgaver i dit arbejde?

Arbejdet på kontoret er ikke som sådan sæsonbetonet. Dåb fordeler sig jævnt over hele året, men om foråret og sommeren er der jo mange bryllupper, og det giver selvfølgelig lidt ekstraarbejde.

Den Danske Folkekirke i Stenlille og Stenmagle sogne - Sognepræst Maria Hjort - Tlf. 5780 4054