Hvad gør jeg? / Ved leje af sognegården

 

Kirkebladet er på nettet
- læs det her -

Sognegården

Stenlille sognegård er indviet i juni 2011 og indeholder udover graverfaciliteter, kontorer for kordegn og sognemedhjælper og mødelokale også en sal, som det er muligt at leje til korte private sammenkomster ved fx bisættelse/begravelser. Salen kan deles i to separate sale med en skydevæg, afhængig af sammenkomstens størrelse.
 
Leje af Lillesal (ca. 40 personer) kr. 400,00
Leje af Maglesal (ca. 60 personer) kr. 500,00
Leje af begge sale kr. 700,00
Kaffe/the, boller m. smør, kringle (opdækning med papirduge, servietter, lys og blomster), pr. kuvert kr.60,00
Øl kr. 15,00
Vand kr. 15,00
 
Det er også muligt at leje salen og stå for anretning selv.
Læs mere om betingelser for leje af sognegården i følgende dokumenter (åbner som pdf).
 
Spørgsmål og forespørgsler om leje af sognegårdens lokaler kan rettes til Egon Andreasen, tlf. 6110 2801.
Lørdag den 25. juni 2011 blev sognegården officielt indviet. Biskop Peter Fischer Møller klippede snoren som tegn på, at sognegården nu er indviet og klar til at blive taget i brug. Han nævnte bl.a.: ”Det er en bygning der passer godt ind i bybilledet. Den signalerer, at den hører kirken til, men den efterligner ikke kirken”.
Biskoppen roste, at man i Stenmagle og Stenlille sogne har tænkt på, hvordan man kunne arbejde sammen om noget, der er til fælles bedste. Borgerne i Stenlille bakkede massivt op om indvielsen, og det er vi selvfølgelig meget glade for.
 
Der var fyldt godt op i den store sal, endvidere sad folk både i gangen og i de tilstødende kontorer for at kunne nyde den dejlige mad, som Gitte havde stået for i dagens anledning. Flere af talerne gav udtryk for glæde over byggeriet. Et hus som dette kan rumme mange forskellige aktiviteter, så det er vort håb, at mange vil benytte huset.
 
Egon Andreasen nævnte i sin tale bl.a.: ”Sognegården har været undervejs i nogle år, og den 26. juni 2008 havde vi det første møde med arkitekt Jean Haller, og nu er den klar til brug og på et meget belejligt tidspunkt. Som jeg ser det, er sognegården noget, som byen og egnen har brug for. Kommunen tager så meget væk fra os, så det er det rigtige tidspunkt at gøre det på. Vi vil også gerne indbyde menighedsrådene i Kirke Flinterup og Munke Bjergby til at bruge huset. Vi har jo tidligere arrangeret ting sammen og må kunne gøre dette igen”. Vi fik overvældende mange gaver, som glæder os meget, og som vi siger mange tak for: Klaver, blomster, ur, maleri, hjertetræ, paradisæbletræ, æbletræ, gavekort, bibelleksikon, vin, fisk i keramik, samt gavekort til planteskolen, som vi har købt træer for. Egon Andreasen
Den Danske Folkekirke i Stenlille og Stenmagle sogne - Sognepræst Maria Hjort - Tlf. 5780 4054