Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Leif Ruhlmann Evald bliver vikarpræst

Leif Ruhlmann Evald bliver vikarpræst
Udgivet tor d. 28. nov 2019, kl. 13:32
Nyheder

Vi glæder os til at byde Leif  Ruhlmann Evald velkommen som vikarpræst, indtil en ny sognepræst kan tiltræde det ledige embede i Stenmagle-Stenlille Pastorat efter Maria Hjort.


Leif introducerer sig således:

I Stenmagle og Stenlille kirker vil der fremover lejlighedsvis dukke et nyt ansigt op. Det nye ansigt tilhører undertegnede, som er ansat som 50% vikarpræst, indtil en ny sognepræst kan tiltræde det vakante embede i Stenmagle/Stenlille Pastorat efter Maria Hjort. Mit navn er Leif Ruhlmann Evald og jeg bor i Asnæs præstegård i Odsherred. Jeg er født og opvokset i Hillerød og siden min barndom har sang og musik sat et blivende præg på mine interesser. Som dreng og siden hen som ung og voksen, sang jeg bl.a. i kirkekor i den smukke Frederiksborg Slotskirke. Min familie har desuden fostret adskillige organister og korledere, men min egen ambition gik så at sige hen i den ”modsatte ende” af kirkerummet; – altså mod øst, hvor som oftest alteret og prædikestolen befinder sig. Det var således musikken, sangen, liturgien og salmerne som for mig blev incitamentet og drivkraften til at studere teologi og senere blive præst. Mit første præsteembede var i Esbønderup og Villingerød Pastorat i Helsingør Stift, tæt ved Nordsjællands kyster og skønne strande. Her blev jeg ansat i foråret 1985. Siden 1996 har jeg været ansat ved Gentofte Kirke i embedet som kbf-sognepræst, men inden da, var jeg tillige ansat i 8 år som kbf-sognepræst ved den fem-tårnede Vor Frue Kirke i Kalundborg. Sammenlagt har jeg virket som præst i mere end 33 år og har derved samlet erfaringer fra meget forskellige sogneforhold. I en årrække var jeg endvidere præsterne tillidsrepræsentant i Gentofte Provsti. Pr. 1. december 2018 - altså præcis for et år siden - blev min ægtefælle, Karen Margrete Evald, ansat som sognepræst ved Asnæs Kirke. Af den årsag fraflyttede vi præstegården i Gentofte, og flyttede ind i præstegården i Asnæs, og begyndte således et nyt afsnit i vores tilværelse. Men Vestsjælland og Odsherred, kendte vi dog en hel del til i forvejen, da vi i en længere årrække har haft sommerhus ved Havnsø strand. En afgørende faktor for at virkeliggøre dette skifte, var, at jeg samtidig opsagde mit kbfpræstembede ved Gentofte Kirke. Dog havde jeg en forventning om, at der hen ad vejen måske dukkede vikariater op, så jeg fik mulighed for fortsat at virke som præst, da jeg stadig har både lyst og energi til at være i gang. Dette er også lykkedes! I september, oktober og november i år har jeg, grundet en studieorlov, været ansat som fuldtids vikarpræst ved Tveje Merløse Kirke. Lidt om min baggrund: En af mine vigtigste interesser er fortsat sang og musik, og som kormedlem i kammerkoret ”Trinitatis Kantori” ved Trinitatis Kirke i Kbh., får jeg ugentlig stimuleret min glæde ved korsang, musikgudstjenester og koncerter. Jeg fordyber mig gerne i teologisk faglitteratur, er optaget af salmer og poetisk teologi, ligesom historie, kulturhistorie og lokalhistorie er emner, som interesserer mig. Desuden skønlitteratur, kunst, foto, rejser og foredragsvirksomhed m.v. Jeg ser frem til at lære menighederne ved Stenmagle og Stenlille kirker at kende, og jeg glæder mig til samarbejdet med kirkens menighedsråd og medarbejdere!