Torsdag d. 24. december 2020 (hele dagen)

Vi kommer desværre i år til at fejre julehøjtiden i skyggen af coronavirus. De sidste 8 måneders tid er vi ved at have vænnet os til, at alt det, vi planlægger, er med det forbehold, at retningslinjerne kan ændres endda med kort varsel.

Det er i det lys, vi har forsøgt at planlægge de næste måneder.

Vi har med tiden fået lavet rammer i kirkerne, som efterlever de retningslinjer, der er for afstand, hygiejne, og hvor mange man må være i kirkerummene. Det er besværligt, men gør at det kan fungere, og vi kan komme til gudstjeneste, blive gift og få vores kære begravet. Men særligt juleaften kan ikke blive, som vi plejer og slet ikke i kirken. Det er slet ikke muligt at lukke så mange ind i kirken, som vi plejer, og som vi kunne ønske os. Vi arbejder med at finde en løsning, der gør, at der bliver en form for julegudstjeneste, som man kan være tryg ved, og som efterlever de retningslinjer, der vil gælde til den tid. Men vi vil også gerne minde om, at der i juletiden er gudstjenester mange andre gange end juleaften. Både i adventssøndagene og i juledagene er der mulighed for at være med til at fejre julen og synge med på nogle af alle vores smukke julesalmer. Så snart juleaftensgudstjenesterne er på plads, vil det blive meldt ud på hjemmesiden m.v.

Juleaften - ikke helt som vi plejer
Medvirkende
Karsten Lundbeck Garne