Kirkegården og valg af gravsted

Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes en række beslutninger, som rækker mange år frem, herunder valg af begravelsesform – jordbegravelse eller bisættelse og valg af gravstedsform.

Det er vigtigt at få valgt det rigtige gravsted – det sted som passer i størrelse, udtryksform, med hensyn til fremtidig pasning, økonomi med mere. Kirkegårdene i Stenlille og Stenmagle tilbyder en række forskellige gravstedsformer, hver især med sit præg og sin udformning.

Herunder kan du hente dokumenter, der vejleder om de forskellige gravstedstyper, kirkegårdsvedtægter, dvs. regler for brug af kirkegården samt provstiets prisblad for gravsteder og ydelser.