Stillingen som sognepræst i Stenmagle-Stenlille Pastorat er ledig.
Læs Kirkeministeriets stillingsopslag i højre side.

Som vores ny sognepræst bliver du folkekirkens ansigt udadtil med to aktive menighedsråd i ryggen, der altid bakker op om gode ideer og arrangementer, der styrker det kirkelige liv. Vi har gang i mange aktiviteter, men du kommer med dine egne interesser og ideer til tiltag, som vi er sikre på sagtens kan vokse her hos os.

Vi forestiller os at du som vores nye præst står midt i folkekirken og vil være med til at gøre kirken synlig i dagligdagen. Du er god til at snakke med mennesker og har en klar og letforståelig forkyndelse af Guds ord. Du er omsorgsfuld og er der, når din næste behøver dig. Vi ønsker også, at du vil blive en engageret del af fællesskabet og tager del i det lokale folkeliv. Det er vigtigt for os, at gøre kirken synlig for alle aldersgrupper, og vi er derfor meget åbne for ideer til nye tiltag.

Det vil vi
Vi vil arbejde for folkekirkens vilkår, så den bliver en lokalt forankret og naturlig del af folks dagligdag og bevidsthed. Det ønsker vi at gøre muligt ved at sikre gode rammer for det kirkelige liv i form af  vedkommende gudstjenester, der taler til alle aldersgrupper og ved at skabe sociale aktiviteter, der styrker fællesskaber, der kan rummes af det kristne værdisæt. Vi vil gerne sikre folkekirkens plads i menighedens bevidsthed ved til stadighed at forbedre kirkens kommunikation samt menighedens muligheder for dialog med kirken. Vi vil sikre, at kirken er et godt sted at arbejde for vore ansatte ved at være en fleksibel samarbejdspartner, som er lydhør over for behov og ønsker til arbejdspladsens udvikling.

Om pastoratet
Pastoratet udgøres af bysognet Stenlille med skole og handelsliv og landsognet Stenmagle med tilsammen knap 4.000 indbyggere. Her er et rigt foreningsliv, og der er generelt god opbakning til lokale initiativer. Vi er den nordligste del af Sorø kommune og er omgivet af idyllisk og varieret natur med mark og skov. Området er nemt tilgængelig med bare 10 minutter til motorvejen ved Sorø og derudover er der tog fra Stenlille mod København, som nås på en time.

Embedsbolig
Den gamle og velholdte præstegård ligger tilbagetrukket ved Stenmagle Kirke med en stor privat have. Det gennemrenoverede hus er fra begyndelsen af 1900-tallet i 2 plan og indrettet med kontor, men anvendes ellers kun som privatbolig.

Kirkerne
De to kirker er fra middelalderen og ligger cirka 3 km fra hinanden. Begge kirker er udstyret med moderne højttaler- og lydanlæg og er velholdte.

Sognegård
Vi byggede sognegård i Stenlille i 2011, og den er blevet det naturlige omdrejningspunkt for en masse aktiviteter i alle aldre. Sognegården ligger ved siden af Stenlille Kirke og har kontorer til præst og kordegn samt kirkegårdskontor.

Menighedsrådene
De to sognes menighedsråd arbejder godt sammen og vægter en smidig og uformel tilgang til det kirkelige arbejde, hvor der er god plads til alle. Begge menighedsråd er valgt ved fredsvalg og har ingen særlig kirkepolitisk fordeling. Vi har fælles organist og kirkesanger, ligesom alle aktiviteter planlægges og finansieres i fællesskab.

Kolleger
Der er bistandsforpligtelse fra Munke Bjergby – Kirke Flinterup Pastorat i form af 4 gudstjenester årligt, hver 3. begravelse/bisættelse og konfirmandundervisning, ligesom der er gensidig vikartjeneste i forbindelse med ferier og fridage. Samarbejdet er historisk funderet, idet de 4 sogne udgør den tidligere Stenlille Kommune.
Vore to kirkegårde har separat ansat graver og gravermedhjælp. Vi lægger stor vægt på arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk og har et godt  samarbejde i personalegruppen. Der er ansat kordegn i fællesskab med andre sogne i provstiet.

Kommunikation
Vi udgiver kirkeblad 4 gange om året i samarbejde med Munke Bjergby og Kirke Flinterup Pastorat. Bladet redigeres af menighedsrådet. Vi bruger Churchdesk til hjemmeside og i stigende omfang til kommunikation til konfirmander, forældre og andre i menigheden.

Vil du vide mere?
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og du er velkommen til at henvende dig til

 • Formand for Stenmagle menighedsråd
  Gert Lidsmoes
  Lunden 7, 4296 Nyrup
  Tlf. 2636 3062 (Bedst mellem 16-18)
   
 • Formand for Stenlille menighedsråd
  Egon Andreasen
  Hovedgaden 104, 4295 Stenlille
  Tlf. 6110 2801