De to middelalderkirker i Stenlille og Stenmagle er sædvanligvis åben for besøgende, når kirkegårdspersonalet er på arbejde. Du er velkommen til at sætte dig ind i det stille kirkerum og være alene og velkommen til gudstjeneste på søndag.

Stenlille Kirke
Kirkevej 27, 4295 Stenlille
Stenmagle Kirke
Præstelyngen 1, 4296 Nyrup

 

To kirker - et pastorat
Stenlille og Stenmagle er to sogne, der adskilles af den lille å, der løber lige nord for Stenlille by. Åen skærer både Sorøvej og en bid af Stenlille Hovedgade, der således har nogle adresser, der hører til Stenmagle sogn.

Amter er forsvundet, kommuner er lagt sammen, men de fleste af Danmarks mange sogne har ikke ændret grænser siden tidlig middelalder. Sognegrænserne følger ofte de naturskabte linjer i landskabet. Som for eksempel åen mellem Stenlille og Stenmagle. Sognene er en gammel inddeling og en af de sidste rester af lokal selvbestemmelse.

Af navnene kan man høre slægtskabet mellem de to byer. Først hed byen Stenløse, og da en anden lille by voksede til, måtte man skelne. Og så blev det til henholdsvis Stenløse-magle og Stenløse-lille, og siden blev det til Stenmagle og Stenlille.

I dag er Stenlille det største sogn og Stenmagle lillebror. Takket være jernbanen mellem Tølløse og Høng voksede Stenlille, og i dag bor 2/3 af pastoratets indbyggere i Stenlille sogn, og derfor er det også her sognegården med alle dens muligheder for at samle folk ligger. Stenmagle er stadig hovedsogn i pastoratet og her ligger præstegården.