Sognegården fra 2011 ligger ved siden af Stenlille Kirke og indeholder graverfaciliteter, kontorer for kordegn og sognemedhjælper og mødelokale. Desuden er det muligt at leje salen til korte private sammenkomster ved fx bisættelse/begravelser. Salen kan deles i to separate sale med en skydevæg, afhængig af sammenkomstens størrelse.

Stenlille Sognegård, Enghavevej, 4295 Stenlille

Leje af Lillesal (ca. 40 personer) kr. 400,00
Leje af Maglesal (ca. 60 personer) kr. 500,00
Leje af begge sale kr. 700,00
Kaffe/the, boller m. smør, kringle (opdækning med papirduge, servietter, lys og blomster), pr. kuvert kr.60,00
Øl kr. 15,00
Vand kr. 15,00