Sognepræst Maria Hjort

Stenmagle Præstegård
Sorøvej 84
4295 Stenlille

Tlf. 5780 4054
mhj@km.dk

 

Sikker post
Klik her, hvis du vil sende personfølsomme oplysninger (fx. cpr-nr.) til sognepræst Maria Hjort (anvender NemID)

Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsvarer, kan man lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attestudskrivning skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes direkte til sognepræsten. Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Kirsten Fogsgaard, tlf. 5780 7116.


Sognepræst Kirsten Fogsgaard

Munke Bjergby Præstegård
Kirkebakkevej 26 A
4190 Munke Bjergby

Tlf.: 5780 7116
E-mail: kfo@km.dk

 

Sikker post
Klik her, hvis du vil sende personfølsomme oplysninger (fx. cpr-nr.) til sognepræst Kirsten Fogsgaard (anvender NemID)

Ugentlig fridag er mandag. Træffes bedst om formiddagen og efter aftale.

Nabopastoraterne Stenmagle-Stenlille og Munke Bjerby-Kirke Flinterup deles i et vist omfang om det kirkelige arbejde. Præsterne deles om konfirmandundervisningen og varetagelsen af begravelser/bisættelser i Stenmagle-Stenlille pastorat. Præsten i Munke Bjergby - Kirke Flinterup pastorat har desuden enkelte gudstjenester i Stenmagle-Stenlille.

De to præster afløser i øvrigt gensidigt hinanden ved ferie og friweekends.