Stillingen som kirkebogsførende sognepræst er ledig, og vi forventer ansættelse af ny præst i august/september 2020.

Ved forespørgsel om kirkelige handlinger skal man kontakte:

 

Sognepræst Kirsten Fogsgaard

Munke Bjergby Præstegård
Kirkebakkevej 26 A
4190 Munke Bjergby

Tlf.: 5780 7116
E-mail: kfo@km.dk

 

Sikker post
Klik her, hvis du vil sende personfølsomme oplysninger (fx. cpr-nr.) til sognepræst Kirsten Fogsgaard (anvender NemID)

Ugentlig fridag er mandag. Træffes bedst om formiddagen og efter aftale.

Nabopastoraterne Stenmagle-Stenlille og Munke Bjerby-Kirke Flinterup deles i et vist omfang om det kirkelige arbejde. Præsterne deles om konfirmandundervisningen og varetagelsen af begravelser/bisættelser i Stenmagle-Stenlille pastorat. Præsten i Munke Bjergby - Kirke Flinterup pastorat har desuden enkelte gudstjenester i Stenmagle-Stenlille.

De to præster afløser i øvrigt gensidigt hinanden ved ferie og friweekends.