Stenlille
Kirkegårdskontor
Enghavevej 12, 4295 Stenlille
Tlf. 2045 5461
E-mail: stl-kirkegaard@mail.dk

Træffes på telefon mellem 12.30-13.00, og kan ellers træffes på området inden for normal arbejdstid.
Stenmagle
Kirkegårdskontor
Sorøvej 74, 4295 Stenlille
Tlf. 5780 4101
E.mail: stm-kirkegaard@mail.dk

Træffes på telefon mellem 12.30-13.00, og kan ellers træffes på området inden for normal arbejdstid.
 
Graver, Stenlille Kirkegård
Lene Kreim Larsen
 
Graver, Stenmagle Kirkegård

Trine Høj Dahl

Gravermedhjælper
Henrik Larsen

Gravermedhjælper
Elisabeth Toftebjerg Astrup Bertelsen

Hvad laver en graver?

Graveren varetager det daglige arbejde med vedligeholdelse på kirkegården. Både vedligeholdelsen af kirkegårdens anlæg og af de enkelte gravsteder - efter aftale med gravstedsindehaverne. Derudover har graveren som de fleste andre en del kontorarbejde. Det er graveren man skal henvende sig til med alle spørgsmål om gravsteder. Både angående udvælgelse af nyt gravsted, samt aftaler og spørgsmål omkring vedligeholdelsen af eksisterende gravsteder. Hos os varetager graverne desuden kirketjener-funktionen, altså de praktiske forberedelser i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger m.m.