Minikonfirmander er et gratis tilbud fra kirken til børn på 3. klassetrin. Det strækker sig over 10 hyggelige torsdagseftermiddage efter skoletid, og foregår i sognegården i Stenlille. Det hele slutter med en gudstjeneste.

Vi vil lære en masse om kirke og kristendom, hvilket er en god forberedelse, inden du skal være ”rigtig” konfirmand. Men det er også for dig, der bare er nysgerrig og måske ikke blev døbt, da du var lille. For at vi alle får det rart sammen, forventes det, at deltagelse sker med respekt for stedet og i god ro og orden.

Vi skal synge, lege, høre bibelhistorier, lave kreative ting, holde andagt i kirkerummet og have pause med spisning/saftevand.
I bliver hentet på skolen om torsdagen kl. 14 og vi slutter kl. 15.30. Første gang bliver den 7. februar 2019 og sidste gang bliver den 2. maj. Vi holder fri i skolernes vinter- og påskeferier.

Tirsdag den 7. maj kl. 17 holder vi en festlig afslutningsgudstjeneste med efterfølgende traktement i Sognegården, hvor du kan have din familie med. Alle søskende og bedsteforældre m.fl. er meget velkomne!

Undervisningen varetages af cand. theol. Jette Berg Poulsen, enkelte gange deltager præsterne Kirsten Fogsgaard og Maria Hjort, E-mail: mhj@km.dk  Tlf:  5780 4054.

Hvorfor minikonfirmand?
Som forældre kan det være svært at få taget hul på opgaven at fortælle sine børn om kristendom og kirke. Den opgave vil kirken gerne hjælpe jer med. Vi tager fat på spørgsmål som liv og død, etik og moral, tro, håb og kærlighed og noget om Gud, da den religiøse side af livet er lige så vigtig som det at spise og drikke. I en flerkulturel og -religiøs tid er det vigtigere end nogen sinde, at kunne formulere hvad man tror på.

Tilmelding: Se link i højre spalte.

Minikonfirmander 2017