Normalt er der gudstjeneste hver søndag i både Stenmagle og Stenlille Kirke og alle er velkomne. Enkelte søndage kun i den ene af kirkerne. De faste tider er kl. 9.00 og kl. 10.30. Hos os er de to gudstjenester ens, med altergang til begge tjenster.

Gudstjenesten forløber næsten altid på samme måde

 • Før gudstjenesten begynder, bliver der ringet med klokkerne. Ringningen afsluttes med bedeslagene: tre gange tre slag for Faderen, sønnen og Helligånden.
 • Gudstjenesten begynder med præludium, som betyder "forspil" og bliver som regel spillet på orgel, men også nogle gange på guitar.
 • Indgangsbønnen bliver bedt af kirkesangeren.
 • Første salme er ofte en morgen- eller årstidssalme.
 • Præsten hilser på menigheden, beder bønnen, som kaldes en "kollekt" og læser den første bibellæsning, som ofte er fra Det Gamle Testamente.
 • Efter næste salme læser præsten igen fra Bibelen. Derpå følger trosbekendelsen og salmen før prædikenen.
 • Nu går præsten på prædikestolen, læser dagens evangelietekst og holder sin prædiken, som afsluttes med en bøn.
 • Hvis der er dåb, kan det være lige før eller efter prædikenen eller som det sidste i gudstjenesten. Hos os er det før prædiken.
 • Nadveren indledes med, at præsten beder en takkebøn og "indstifter" brød og vin ved at sige de ord, Bibelen fortæller, at Jesus sagde under sit sidste måltid med disciplene.
 • Efter endnu en salme beder præsten en afsluttende bøn og lyser velsignelsen.
 • Gudstjenesten slutter med en udgangsbøn og musik; postludiet som betyder "efterspil".